Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

CARABINIERII AU PARTICIPAT LA COMPETIȚIA „CUPA MINISTRULUI JUSTIŢIEI”

Sîmbătă, 20 septembrie 2014, a avut loc competiţia „Cupa Ministrului Justiţiei”. Evenimentul s-a desfăşurat în premieră în Republica Moldova, avînd ca participanţi angajaţii unităţilor speciale de intervenţie ale autorităţilor abilitate în activităţi de prevenire şi combatere a actelor ilicite.
Pentru Cupa Ministrului Justiţiei au concurat echipele:
- Detaşamentul cu Destinaţie Specială „Pantera” al DIP al MJ;
- Brigadade poliţie cu destinaţie specială „Fulger” a IGP al MAI;
- Detaşamentul cu destinaţie specială „Alfa” al SIS;
- Compania cu destinaţie specială a unității militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI;
- Secţia susţinere tactică a Serviciului Protecţie şi Pază de Stat.
Competiţia a urmărit sporirea nivelului de pregătire cu caracter militar-aplicativ şi a capacităţii de reacţionare a unităţilor speciale de intervenţie în situaţii de criză prin formarea şi pefecţionarea continuă a abilităţilor specialiştilor, dezvoltarea aptitudinilor speciale de reacţionare a colaboratorilor din cadrul subdiviziunilor cu destinaţie specială şi determinarea celor mai pregătiţi participanţi.
La eveniment au fost prezenţi: conducerea Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Protecţie şi Pază de Stat, efectivul sistemului penitenciar din Republica Moldova, precum şi oaspeţi şi reprezentanţi ai societăţii civile.
Competiţia a cuprins trei etape desfăşurate consecutiv astfel încît acestea să permită verificarea capacităţii de organizare şi acţiune în echipă: deplasarea după azimut, depistarea și ridicarea informaţiei din locurile mascate; executarea tragerilor cu armamentul din dotare şi îndeplinirea elementelor de alpinism în condiții de relief muntos şi teren accidentat.
Totodată, în cadrul concursului, echipele participante şi-au demonstrat măiestria în cîteva procedee de luptă corp la corp.
Echipa Trupelor de Carabinieri a demonstrat rezultate foarte bune la proba de ”deplasare după azimut, depistarea și ridicarea informaţiei din locurile mascate”, precum și la demonstrarea procedeelor de luptă corp la corp. Astfel, pentru prestaţia de curaj şi profesionalism carabinierii sergent inferior Nichita Dușco și sergent inferior Maxim Țurcan au fost menţionaţi de către Ministrul justiției Oleg Efrim, cu distincția ”Crucea pentru merit de gr.I” .
Echipa de carabinieri a fost susținută de către conducerea Departamentului trupelor de carabinieri și a unității militare 1001 a DTC.