Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

Carabinierii la datorie în serviciul comunităţii în perioada sărbătorilor de iarnă

Analiza activităţii de serviciu privind asigurarea securităţii cetăţenilor şi menţinerea ordinii publice în perioada sărbătorilor de iarnă pe teritoriul republicii, denotă faptul că se admit, în special, încălcări ale ordinii de drept ca urmare a consumului abuziv de băuturi alcoolice în locurile publice, creşterea numărului de infracţiuni contra patrimoniului şi celor contra vieţii şi sănătăţii persoanei.
Concomitent, se atestă majorarea fluxului de cetăţeni şi unităţi de transport, în special în cadrul manifestărilor cultural-artistice organizate în perioada dată.
În scopul organizării eficiente a măsurilor de securitate şi menţinere a ordinii publice în perioada sărbătorilor de iarnă, asigurarea securităţii participanţilor la manifestările cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă, precum şi menţinerii gradului înalt de pregătire în vederea luptei, asigurării executării calitative a misiunilor de serviciu, protecţia eficientă a obiectivelor de importanţă deosebită, menţinerii ordinii regulamentare ferme şi a disciplinei militare în unităţile militare ale trupelor de carabinieri, întru reacţionarea operativă şi promtă la posibilele încălcări ale ordinii de drept sau alte acţiuni ilegale în cadrul trupelor de carabinieri vor fi organizate şi desfăşurate un complex de măsuri.
Departamentul trupelor de carabinieri cooperează cu Inspectoratul naţional de patrulare şi inspectoratele teritoriale de poliţie în vederea realizării atribuţiilor în domeniul de menţinere a ordinii şi securităţii publice în cadrul evenimentelor publice, totodată organizează şi planifică, în conlucrare cu INP al IGP, măsuri de asigurare a ordinii publice şi securităţii persoanelor în locurile de desfăşurare a manifestărilor prilejuite sărbătorilor de iarnă, în zilele de Crăciun (25.12.2014, 07.01.2015) şi de Revelion (31.12.2014 -01.01.2015);
În cadrul Departamentului trupelor de carabinieri sînt instituite grupe operative, care vor asigura executarea calitativă şi în termenii stabiliţi a acţiunilor planificate şi sarcinilor trasate.
Vor fi antrenate forţe disponibile la patrularea localităţilor urbane, în special a cartierelor blocurilor locative şi locurilor cu incidenţă sporită de comitere a infracţiunilor şi contravenţiilor întru neadmiterea încălcărilor ordinii publice şi prevenirea criminalităţii stradale, menţinerea ordinii publice în adiacentul localurilor de agrement şi locurilor de concentrare în masă a populaţiei, întru neadmiterea încălcărilor ordinii de drept.
În zilele de Crăciun (25.12.14, 07.01.15) şi de Revelion (31.12.2014-01.01.2015) vor fi distribuiţi militari pentru a fi antrenaţi în activităţi de asigurare a ordinii şi securităţii publice pe parcursul evenimentelor festive.
Serviciul de asigurare a securităţii publice în teritoriul adiacent sediilor misiunilor diplomatice va fi executat în regim sporit.
Totodată, în scopul asigurării capacităţii de reacţionare adecvată în caz de declanşare a unor situaţii de criză în domeniul ordinii publice, pe parcursul sărbătorilor de iarnă, compania cu destinaţie specială, va activa în regim sporit.
Carabinierii vor acţiona, zilnic, suplimentar faţă de dispozitivul curent de ordine şi siguranţă publică, pentru ca sărbătoarea Crăciunului şi Revelionului să fie petrecut în condiţii de linişte şi siguranţă.