Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

Conditii de angajare

CONDIŢII PENTRU ANGAJARE:

- Cetăţenia Republicii Moldova;

- Vârsta minimă 18 ani;

- Apt din punct de vedere medical;

- Studii gimnaziale, liceale, profesional tehnice sau superioare.

ACTELE NECESARE PENTRU ANGAJARE:

1. Copia buletinului;

2. Copia diplomei și suplimentului;

3. Copia certificatului de naştere;

4. Copia certificatului de căsătorie sau divorţ (după caz);

5. Copia certificatului de naştere al copiilor;

6. CV;

7. Foto 3x4 – 4, 9x12 – 1;

8. Caracteristica de la ultimul loc de muncă, studii sau locul de trai.