Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

DEPARTAMENTUL TRUPELOR DE CARABINIERI ANUNȚĂ ANGAJAREA ÎN SERVICIUL MILITAR PRIN CONTRACT

Joi, 20 noiembrie 2014, Departamentul Trupelor de Carabinieri ale MAI a participat la Târgul locurilor de muncă, organizat de către Universitatea Tehnică a Moldovei.
În cadrul evenimentului, studenții UTM au făcut cunoștință prin intermediul pliantelor și a materialelor informative cu avantajele, beneficiile și remunerarea militarilor angajați prin contract.
Majoritatea tinerilor care au completat fișa personală s-au dovedit a fi absolvenți ai catedrei militare, avînd o atitudine pozitivă față de serviciul militar.
Informăm că angajarea se efectuează conform criteriilor:
- cetățenia Republicii Moldova,
- studii : medii generale, medii speciale sau superioare
- vîrsta minimă de 18 ani,
- serviciul militar în termen îndeplinit sau catedra militară absolvită,
- apt din puct de vedere medical
- lipsă de antecedente penale