Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

Unitatea militară 1001

Unitatea militară 1001 a DTC

Brigada nr.1 mobil-operativă  este о subdiviziune subordonată Departamentului trupelor de carabinieri, constituită pe principii militare, care asugură instruirea ofiţerilor, subofiţerilor, militarilor în termen precum şi perfecţionarea contingentului de recruţi, pentru subdiviziunele trupelor de carabinieri.

Sarcinile principale ale brigăzii

- Asigurarea, împreună cu poliţia sau independent, a ordinii publice, apărarării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, avutului proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare a ordinii publice;

- Asigurarea respectării regimului stabilit pentru starea excepţională;

- Participarea la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale altor situaţii extraordinare;

- Pregătirea tinerilor soldaţi;

- Educaţia militaro-patriotică a efectivului, menţinerea disciplinei militare ferme în colectivele militare, protecţia socială a militarilor.

Scurt istoric:

La 3 mai 1992 efectivul Unităţi Militare 1001 pentru prima dată a depus Jurămîntul de fidelitate Patriei şi Poporului. Ulterior, ziua de 3 mai 1992, a fost declarată Ziua formării Brigăzii nr.1 mobil-operativă.

Carabinierii unității militare 1001 se implică cu responsabilitate în menținerea ordinii publice, combaterea criminalității, apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, protecția bunurilor personale și ale statului.

Date de contact:

Mun. Chișinău,

Str. Tighina 34,

Tel. Unitatea de gardă: 022-27-11-32