Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

Unitatea Militară 1002

Unitatea Militară 1002

 

Scurte date istorice:  

Unitatea militară 1002  a DTC reprezintă u pilon important care a stat la baza înfiinţării Trupelor de Carabinieri ale MAI. În conformitate cu ordinul MAI nr. 1 din 16 ianuarie 1992, a fost înfiinţat regimentul de escortă. Iniţial misiunile de bază au fost:

  • Paza şi supravegherea instituţiilor penitenciare dislocate pe teritoriul R.M.
  • Supravegherea şi escortarea persoanelor aflate sub pază;
  • Asigurarea pazei şi apărarea obiectivelor de stat de importanţă deosebită şi a transportului special;
  • Sprijinirea organelor de poliţie sau menţinerea în mod independent a ordinii publice şi combaterii criminalităţii;
  • Participarea la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale.

Din primele luni ale activităţii sale, unitatea militară 1002 a răspuns cu fermitate pericolului care s-a abătut asupra tînărului stat, prin declanşarea conflicului armat din stînga Nistrului de către separatişti şi mercenari. La 31 martie 1992 în timpul respingerii atacului separatiştilor carea aveau superioritatea în tehnică de luptă şi forţă vie lîngă satul Coşniţa, raionul Dubăsari, îndeplinindu-şi pînă la urmă datoria militară, au căzut cu moartea de erou Victor Lavrenţov şi Dumitru Roman. Pentru eroismul manifestat în lupta împotriva mercenarilor, plutonierul Dumitru Roman a fost decorat post-mortem cu ordinul RM. Numele lui Dumitru Roman a fost inclus pe veci în listele u.m.1002, iar în compania de asigurarea şi aprovizionare tehnico-materială a fost amenajat un ungheraş în memoria lui. Pentur faptele de eroism săvîrşite de plutonierul-adjutant Victor Lavrenţov şi plutonierul Dumitru Roman ziua de 31 martie 1992 a fost desemnată ziua formării u.m.1002.

O zi cu o semnificaţie aparte în istoria u.m.1002 a fost cea de 18 decembrie 1992, cînd a fost înmînat drapelul de luptă. În aceiaşi zi drapelul de luptă a fost sfinţit, iar militarii prin contract au depus jurămîntul militar de credinţă Patriei şi poporului.

Începînd cu 2002, misiunile principale ale u.m.1002 au devenit:

  • Paza şi apărarea misiunilor diplomatice acreditate pe teritoriul ţării;
  • Menţinerea ordinii publice şi combaterii criminalităţii;
  • Participarea la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale.

O altă pagină glorioasă a istoriei unităţii o constituie sportivii, unde prin evoluţiile lor, aceştea prin numeroasele lor voctorii repurtate pe arena naţională şi internaţională au dus departe faima Trupelor de Carabinieri şi chiar a ţării.

În calitate de subdiviziune  importantă în structura unităţii, complexul educativ întruneşte: capela „Sf. Arhanghelul Mihail” care a fost înfiinţată la data de 24 aprilie 2007, biblioteca și muzeul.

 

Date de contact:

Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 34.

Tel. unitatea de gardă – 022-27-11-32