Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

CONVOCARE INSTRUCTIV-METODICĂ A OFIȚERILOR DTC

Astăzi, 2 octombrie 2014, în incinta unității militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri s-a desfășurat convocarea instructiv-metodică cu comandanţii adjuncţi de unităţi pentru personal și educație și șefii serviciilor educație și protecție socială.
Scopul convocării a fost ridicarea nivelului pregătirii metodice a ofiţerilor; formarea priceperilor şi deprinderilor practice în organizarea şi desfăşurarea lucrului individual-educativ; formarea abilităţilor analitice şi de lucru cu efectivul. În cadrul convocărilor au fost abordate teme precum: ”Proiectarea didactică”, ”Tehnici de convingere utilizate în activitatea profesională”, „Cultura organizațională”. De asemenea, în cadrul convocării ofițerii au asistat la o lecție desfășurată de către avocatul poporului, Gheorghe Bosîi, cu genericul „Mecanisme naționale de protecție a drepturilor omului”.

Astfel de convocări în cadrul DTC se desfășoară semestrial.