Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne

Inspectoratul General de Carabinieri

A A A

CONVOCARE INTRUCTIV-METODICĂ A OFIȚERILOR PSIHOLOGI

Astăzi, 27 noiembrie 2014, în incinta Departamentului Trupelor de Carabinieri a avut loc convocarea intructiv-metodică a ofițerilor psihologi care activează în cadrul structurii. Au fost abordate aspecte privind metodologia de lucru a psihologilor din cadrul trupelor de carabinieri începînd cu etapa de planificare a activităților ținînd cont de specificul fiecărei subdiviziuni.
În cadrul ședințelor au fost puse în discuție aspecte de lucru a ofițerilor-psihologi cu efectivul prin contract și efectivul în termen în diferite etape ale serviciului militar. Astfel, un punct aparte al discuției a fost dedicat modalităților optime de desfăşurare a activităţii psihologice în cadrul centrului de instrucţie pentru pregătirea inițială a militarilor în termen.
Totodată, în contextul profesionalizării Trupelor de Carabinieri o atenție deosebită a fost acordată metodelor psihodiagnoză în procesul de preselecție a persoanelor pentru serviciul militar pe bază contract, precum și stabilirii unui complex de trayninguri pentru militarii activi.
Activitatea a fost organizată de către Secția asistență psihologică a Departamentului Trupelor de Carabinieri și a avut drept scop ridicarea nivelului pregătirii metodice a ofiţerilor psihologi din cadrul unităților trupelor de carabinieri.